Opintojakson aikana opiskellaan tekstilajeja, tekstikokonaisuuksia ja kirjoitetaan omia tekstejä.

Tähän ääni- tai videotervehdys opettajalta.


Ilmoittaudu opintojaksolle ottamalla yhteyttä opettajaan.